Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er kun ment til bruk av personer i helsevesenet. Informasjon om produkter og prosedyrer er av generell art og representerer ikke eller utgjør ikke medisinske råd eller anbefalinger. Denne informasjonen har ikke til hensikt å gi diagnostiserende eller terapeutiske erklæringer for individuelle medisinske tilfeller. Informasjonen på denne nettsiden erstatter ikke behovet, verken helt eller delvis, for undersøkelser eller rådføring med en lege.
Ingen andre garantier enn den som uttrykkelig gis i VNS Therapy® legehåndbøkene er tiltenkt eller underforstått.

Håndbøker kan endres uten forvarsel, og den mest oppdaterte versjonen av hver håndbok er tilgjengelig på denne nettsiden.

Ved spørsmål kontakter du Clinical Technical Services
USA, Latin-Amerika, Canada, Asia og Stillehavet, Japan +1-281-228-7330, +1-866-882-8804
Europa, Midt-Østen, Afrika +32-2-790-27-73

OBS!
Du ser i en håndbok som er ment for andre land enn USA

Please select your language:
Document Name Size (MB)
Implantable Components
    Generators and Leads
MRI with VNS Therapy (NOR) 1.33
VNS Therapy System Epilepsy Physician's Manual (Nor) 6.06
VNS Therapy System_Depression Physician's Manual (Nor) 3.65
VNS Therapy System_Pre-Surgical Evaluation Tool -2-Position 0.25
Disposable Components
    Accessory Packs
Directions for Use VNS Therapy Accessory Pack Model 502 (Norwegian) 0.3
    Tunneling Tools
Directions for Use VNS Therapy Tunneler Model 402 (Norwegian) 0.22
Programming Systems
    Model 2000 and Model 3000 Programming System
Physician’s Manual VNS Therapy Programming System (Model 2000 and Model 3000 v1.6) (NOR) 6.36
Safety and Regulatory Compliance Information - Dell Venue 8 Pro 5855 --
Safety and Regulatory Compliance Information – HP X2 210 G2 PC --
    Programming Systems and Programming Wand (Legacy)
Physician's Manual NeuroCybernetic Prosthesis (NCP) Programming Wand Model 201 (Norwegian) 0.65
Safety and Regulatory Compliance Information - Motion Tablet (CL900) (Norwegian) --
Safety and Regulatory Compliance Information - Motion Tablet (CL910) (Norwegian) --
v11.0 - Physician's Manual VNS Therapy Programming Software Model 250 (Norwegian) 12.22
All Products
EC Rep and Importer Designation (MDR) 0.18
Implant Warranty and Registration Form, Multi-lingual (WW) 0.82
Physician's Manual - Glossary (Nor) 0.14
Physician's Manual - Symbols and Definitions (Nor) 0.2
Radio Approvals Legacy Products 0.08
Radio Approvals SenTiva & NGP 0.1
Return Product Form (Norwegian) 0.17
Patient Information
Depression Patient Guide (NOR) 0.52
Epilepsy Patient Guide (NOR) 0.65
VNS Therapy Implant Card – 36 Languages 0.98
VNS Therapy Patient Magnet DFU – 36 Languages 4.57

 

E-Labeling Software Version 4.0

Safety Alerts

Safety Alert, Model 106 Device Disablement
For archived safety alerts, click here