Friskrivning

Den här information är endast avsedd för användning av vårdgivare. Information om produkter och procedurer är av allmän natur och representerar inte och är inte medicinska råd eller rekommendationer. Den här informationen är inte avsedd för att diagnostisera eller behandla individuella medicinska fall. Information på webbsidan ersätter inte behovet av att besöka en läkare eller genomgå en undersökning, delvis eller helt.
Ingen annan garanti utöver den som uttryckligen medföljer läkarhandboken VNS Therapy®

är giltig eller underförstådd.

Handböckerna kan ändras utan förvarning och den senaste versionen finns tillgänglig på den här sidan.

Kontakta Klinisk Teknisk Service om du har frågor
USA, Latinamerika, Kanada, Asien Stilla havet, Japan +1-281 228 73 30, +1-866 882 88 04
Europa, Mellanöstern, Afrika +32-279 027 73

OBS!
Du läser en handbok avsedd för andra länder en USA.

Please select your language:
Document Name Size (MB)
Implantable Components
    Generators and Leads
MRI with VNS Therapy (SWE) 1.31
VNS Therapy System Epilepsy Physician's Manual (Swe) 4.67
VNS Therapy System_Depression Physician's Manual (Swe) 3.63
VNS Therapy System_Pre-Surgical Evaluation Tool -2-Position 0.25
Disposable Components
    Accessory Packs
Directions for Use VNS Therapy Accessory Pack Model 502 (Swedish) 0.27
    Tunneling Tools
Directions for Use VNS Therapy Tunneler Model 402 (Swedish) 0.22
Programming Systems
    Model 2000 and Model 3000 Programming System
Physician’s Manual VNS Therapy Programming System (Model 2000 and Model 3000 v1.6) (SWE) 6.44
Safety and Regulatory Compliance Information - Dell Venue 8 Pro 5855 --
Safety and Regulatory Compliance Information – HP X2 210 G2 PC --
    Programming Systems and Programming Wand (Legacy)
Physician's Manual NeuroCybernetic Prosthesis (NCP) Programming Wand Model 201 (Swedish) 0.64
Safety and Regulatory Compliance Information - Motion Tablet (CL900) (Swedish) --
Safety and Regulatory Compliance Information - Motion Tablet (CL910) (Swedish) --
v11.0 - Physician's Manual VNS Therapy Programming Software Model 250 (Swedish) 12.16
All Products
EC Rep and Importer Designation (MDR) 0.18
Implant Warranty and Registration Form, Multi-lingual (WW) 0.82
Physician's Manual - Glossary (Swe) 0.15
Physician's Manual - Symbols and Definitions (Swe) 0.17
Radio Approvals Legacy Products 0.08
Radio Approvals SenTiva & NGP 0.1
Return Product Form (Swedish) 0.17
Patient Information
Depression Patient Guide (SWE) 0.43
Epilepsy Patient Guide (SWE) 0.56
VNS Therapy Implant Card – 36 Languages 0.98
VNS Therapy Patient Magnet DFU – 36 Languages 4.57

 

E-Labeling Software Version 4.0

Safety Alerts

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden, Generatorer, modell 106 Avaktivering av enhet
For archived safety alerts, click here